Nose Work

Nose Work

Nose Work er en hundesport, hvor hunden bruger sin lugtesans til at søge efter dufte i forskellige miljøer.

Nose Work er en aktivitet, der kan tilpasses individuelt efter hundens erfaringsniveau og fysik og giver både mental og fysisk stimulering til hunden og føreren. 

I Nose Work trænes hunden i at finde forudbestemte dufte i forskellige miljøer. 

Træningen er bygget op omkring søgning efter tre specielt udvalgte dufte i fire forskellige miljøer: beholdersøg, indesøg, udesøg og køretøjssøg. 

Da hundene søger enkeltvis, kan også reaktive og usikre hunde få stor glæde af Nose Work, da det selvstændige søg højner hundens selvtillid.

Alt ialt, så er Nose Work er en sjov og givende aktivitet for både hund og fører, der styrker hundens lugtesans og mental trivsel.Nose Work